Zawody techniczne, takie jak zawód elektryka czy spawacza, są coraz bardziej poszukiwane. Po „nadprodukcji” bowiem osób z szerokim wykształceniem humanistycznym okazało się, że na rynku pracy brakuje fachowców i inżynierów.

Dlatego jeśli masz smykałkę do elektryki i lubisz wyzwania, kursy spawalnicze są właśnie dla ciebie. Na taki kurs mogą zapisać się zarówno osoby z wykształceniem technicznym, jak i każdym innym. Przyjrzyjmy się bliżej, jak zostać spawaczem?

Charakterystyka kursów

Kursy dla spawaczy opierają się przede wszystkim o wiedzę praktyczną.

Kursant poznaje podstawowe zasady i techniki spawania, na różnych materiałach, takich jak:

  • stale niestopowe
  • stale stopowe nierdzewne
  • stopy aluminium
  • stopy niklu

Kursy kończą się certyfikowanym potwierdzeniem ukończenia kursu i nabyciem uprawnień spawalniczych, honorowanego w Polsce i za granicą.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w kursie będzie ukończenie 18stego roku życia, posiadanie co najmniej podstawowego wykształcenia oraz zaświadczenia od lekarza o dobrym stanie zdrowia.

Przebieg kursu

Kursy dla spawaczy to kursy o różnym stopniu zaawansowania i trudności.

Do najpopularniejszych metod spawania, przekazywanych podczas kursu należą spawanie ręczne elektrodą otuloną, spawanie półautomatyczne w osłonie gazu obojętnego oraz spawanie półautomatyczne w osłonie gazu aktywnego.

Kursanci poznają tajniki spawania drutami proszkowanymi, spawania drutami proszkowanymi z rdzeniem metalicznym oraz spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego. Spawanie gazem także nie będzie miało przed nimi tajemnic.

Dlaczego warto zapisać się na kurs?

Na kursy dla spawaczy warto zapisać się z wielu powodów. Przede wszystkim udział w szkoleniu i zdobycie kwalifikacji zawodowych stanowi gwarancję zatrudnienia, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Za granicami naszego kraju spawacze mogą liczyć na znacznie większe zarobki, jednak i w Polsce, z powodu braku fachowców, wynagrodzenie w tym zawodzie plasuje się na bardzo zadowalającym poziomie.