Aby stać się poszukiwanym na rynku pracy spawaczem, potrzebne są nie tylko umiejętności praktyczne potwierdzone przez posiadane uprawnienia, ale także konkretne predyspozycje personalne. Chodzi tu o pewne warunki, wrodzone lub nabyte, predestynujące do wykonywania danej pracy, które ułatwiają realizację związanych z nią działań.

Kto może zostać spawaczem?

Spawaczem może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, a także sfinalizowała edukację na poziomie przynajmniej szkoły zawodowej. Ostatecznie jednak, aby uzyskać pracę w tym zawodzie, konieczne jest odbycie kursów spawalniczych. W naszej firmie przekazujemy uczestnikom, po ukończeniu tego typu szkoleń, także aktualne oferty pracy dla spawaczy, dzięki czemu mogą oni zdecydowanie szybciej znaleźć zajęcie w tej profesji.

Predyspozycje do wykonywania zawodu spawacza

Poza wiedzą teoretyczną i praktyczną dobry spawacz powinien mieć także szereg cech psychofizycznych, a jedną z głównych jest posiadanie silnie wykształconych zdolności manualnych, które pomagają w uzyskiwaniu jak najwyższej jakości spoin wykonywanych spawarką. Istotna jest także sprawność narządu wzroku, która również przyczynia się do dokładności w wykonywanej pracy. Sprawność wzroku to jednak nie jedyny wymóg, który pomaga sprawdzić się w tej pracy. Ważne jest także szeroko pojęte zdrowie, spawacz bowiem pracuje w warunkach uznawanych za szkodliwe. Składa się na to przede wszystkim nieustanny kontakt z pyłami i gazami, stąd też nie jest to zawód, w którym sprawdzą się osoby cierpiące na choroby układu oddechowego, skóry oraz śluzówek. Istotna jest także siła fizyczna, przede wszystkim sprawność mięśni, umożliwiająca spędzanie długiego czasu w jednej pozycji.

Cechy charakteru, które sprzyjają wykonywaniu zawodu spawacza

Poza predyspozycjami wynikającymi ze zdrowia i sprawności fizycznej praca spawacza wymaga także pewnych cech charakterologicznych. Z pewnością w zawodzie tym sprawdzają się osoby posiadające takie cechy jak dokładność, rzetelność, odporność na stres i skupienie na konkretnym zadaniu. Spawacz spełniający większość powyższych kryteriów z pewnością będzie miał szansę na uzyskanie dobrego i satysfakcjonującego finansowo stanowiska.