Oferta kursów spawalniczych

Celem kursów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminów końcowych.

Lokalizacja kursów

Lokalizacja 1:

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne na kursach spawania prowadzimy w Bielsku-Białej, przy ulicy Czajkowskiego 15 (budynek Firmy Bielmasz).

Lokalizacja 2:

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne na kursach spawania prowadzimy w Rzykach koło. Andrychowa, Oś. Haczki 33

Zasady doboru uczestników

  1. Wymagane wykształcenie co najmniej podstawowe.
  2. Ukończone 18 lat.
  3. Wymagana zdolność do wykonywania zawodu spawacza W kursie uczestniczyć mogą także spawacze, posiadający książeczkę spawacza, którzy chcą poszerzyć uprawnienia spawalnicze.

Uprawnienia spawalnicze

Po zdaniu egzaminu końcowego w zależności od ukończonego kursu spawania uczestnik uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych lub czołowych blach i rur zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych.

Lista dostępnych kursów dla spawaczy

Ze względów organizacyjnych i lokalowych grupa złożona jest z maksymalnie 10 osób. Ewentualne zwiększenie może być realizowane po uzgodnieniu z wykładowcą i instruktorem szkolenia praktycznego. Egzamin jest wliczony w cenę kursu. Ceny za kurs od 1600zł.

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Spawanie elektrodą otuloną (111) blach i rur ze stali ferrytycznych i nierdzewnych

Cennik oraz informacje dodatkowe pod
tel. 728 673 042 lub e-mailowo.

Spawanie metodą MAG (135) blach i rur ze stali ferrytycznych i nierdzewnych

Cennik oraz informacje dodatkowe pod
tel. 728 673 042 lub e-mailowo.

Spawanie metodą TIG (141) blach i rur ze stali ferrytycznych i nierdzewnych

Cennik oraz informacje dodatkowe pod
tel. 728 673 042 lub e-mailowo.

Spawanie metodą TIG (141) blach i rur z aluminium i jego stopów

Cennik oraz informacje dodatkowe pod
tel. 728 673 042 lub e-mailowo.

Spawanie gazowe (311) blach i rur ze stali ferrytycznych

Cennik oraz informacje dodatkowe pod
tel. 728 673 042 lub e-mailowo.

Spawanie metodą MIG (131) blach i rur z aluminium i jego stopów

Cennik oraz informacje dodatkowe pod
tel. 728 673 042 lub e-mailowo.

Kurs ręcznego cięcia tlenowego

Cennik oraz informacje dodatkowe pod
tel. 728 673 042 lub e-mailowo.

Kurs ręcznego cięcia plazmowego

Cennik oraz informacje dodatkowe pod
tel. 728 673 042 lub e-mailowo.

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

Cennik oraz informacje dodatkowe pod
tel. 728 673 042 lub e-mailowo.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Wymagane czasy szkolenia w zależności od metody i sposobu spawania czy też zastosowanego materiału określone zostały w Wytycznych nr W-14/IS-41 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Czas szkolenia obejmujący inne metody. Przez jednostkę szkoleniową należy rozumieć:

  • 45 minut zajęć, w przypadku zajęć teoretycznych
  • 60 minut zajęć, w przypadku zajęć praktycznych Do czasu trwania kursu dolicza się czas na końcowy egzamin kwalifikacyjny.

Szkolenia mogą być prowadzone:

  • bez oderwania od pracy
  • z oderwaniem od pracy
  • z częściowym oderwaniem od pracy

Dla przykładu podano poniżej czas trwania kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi:

metoda spawania elektrodą otuloną (111)

163 jednostki szkoleniowe tj. 23 jednostki szkoleniowe wykładów teoretycznych oraz 140 jednostek szkoleniowych ćwiczeń praktycznych.

metoda MAG (135)

145 jednostek szkoleniowych tj. 25 jednostek szkoleniowych wykładów teoretycznych oraz 120 jednostek szkoleniowych ćwiczeń praktycznych.

metoda TIG (141)

103 jednostki szkoleniowe tj. 23 jednostki szkoleniowe wykładów teoretycznych oraz 80 jednostek szkoleniowych ćwiczeń praktycznych Czas szkolenia ręcznych przecinaczy termicznych .

Kurs ręcznego cięcia tlenowego

19 jednostek szkoleniowych tj. 8 jednostek szkoleniowych wykładów teoretycznych oraz 11 jednostek szkoleniowych ćwiczeń praktycznych.

Kurs ręcznego cięcia plazmowego

16 jednostek szkoleniowych tj. 6 jednostek szkoleniowych wykładów teoretycznych oraz 10 jednostek szkoleniowych ćwiczeń praktycznych.

Zarezerwuj swoje miejsce na kursie

Ceny za kurs już od 1600zł!

Cennik oraz informacje dodatkowe pod numerem telefonu +48 728 673 042 lub e-mailowo.

Skontaktuj się z nami

ADRES
Biskupa Burschego 8/1, 43-100 Tychy

Wypełnij formularz - skontaktujemy się

Kontakt

© DT Weld Dominik Tomiczek | Strona stworzona przez WingsBridge